Sprängning

Simplex stenspräckningsutrustning

Smean är certifierade Simplex stenspräckare från Power Tools och kan ta oss an både stenar och berghällar. Simplex tillåter oss att göra känsliga arbeten när husgrunder och annan känslig byggnation. Förutom att spräcka sten och berg så ordnar vi även med bortforsling och igenfyllning som ett helthetspaket.

Laddning

Laddning av Simplex stenspräckning

Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools.

Täckning

Täckning av sprängsats

Vi är utbildade och certifierade av Power Tools att använda Simplex och tar säkerhet på allvar.

Detonation

Detonation av stenspräckning

Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder.