Fastighetsskötsel

ELIAS Syd AB Karlshamns kontor

Vi på Smean underhåller ett stort antal fastigheter runt om i hela Blekinge där vi står för allt från den dagliga driften till service och reparationer. På vintern ordnar vi med snöröjning och sandning samt i vissa fall bortforsling av snömassor.

Montering

Daniel monterar ramar

Infästningar och montering av interörer har vi lång erfarenhet av.

Specialarbeten

Järngrindar som har resturerats

I vår verkstad kan vi resturera och bygga nya detaljer för både gamla och nya byggnader.

Service

Snöröjning med traktor

Vi fixar med all möjlig service och underhåll som t ex snöröjning.