Markarbete

Ibland är det skönare att låta någon annan att göra grovjobbet. Behöver du gräva ett nytt dike, jämna ut tomten eller förbereda för stenläggning så kan vi på SMEAN hjälpa till. Vi ordnar med hela kedjan från transport av maskiner samt bortforsling av sten och jordmassor så att det enda du behöver göra är att njuta av vårt arbete.

Dikesgrävning

Med vår smidiga grävmasking kommer vi åt nästan överallt för att gräva t ex ett dike.

Tomtschaktning

Vi ordnar med transport och bortforsling av sten och jordmassor för schaktningsarbete.

Dränering

Genom samarbetspartners erbjuder vi dräneringsarbete av alla storlekar.

Hör av dig!

Tveka inte! hör av dig så hjälps vi åt att lösa dina utmaningar!